Tjänster

Såsom Prästinna ger jag själslig och andlig vägledning, kurser, föreläsningar, ceremonier, ritualer för att komma i samklang med Moder Jord och Livets lagar samt förrättar dop, vigslar och begravningar, samtal och hjälp vid sorg och själens övergång till Andevärlden.

  • Privata mediala terapisessioner även via telefon.

  • Stor Seanser.

  • Kvinnokraft, Gudinnekurser, cirklar och retreater.

  • Årshjulets ceremonier, övergångsriter.

  • Månhyddor och Svetthyddor.

  • Soul Retreivel - Själsåterhämting från övergrepp, trauman samt inre barn sessioner.

  • Vuxna barn, relations och familjeterapi.

  • Vigslar, dop, begravningar och sorgearbeten samt hjälp för själens övergång till Andevärlden.

  • Föreläsningar.
  • Jag är även på Ljusbubblan i Gävle och tar emot kunder och har vissa evenemang. Kontakta Ljusbubblan för mer information. Tel: 026-65 20 30.

Bilder från templet