Gudinnetemplet - Min vägMin väg

Jag ser vägen, den stig som är som en röd tråd bakåt till min barndom, och vidare bakåt genom tid och rum, som min själsväg och resa. Bland träden, mossiga stenar, blommor och djur, förnimde och såg jag de väsen av ljus som guidat och väglett mig igenom livet, även de stunder då jag vände dem ryggen.

Naturen var mitt Tempel, dit jag drog mig undan och där jag kände tillhörighet och sammanhang. Uppvuxen som ett maskrosbarn, sökte jag svar på de existentiella frågorna, livsfrågorna.
Vem är jag? Varför är jag här? Vad är meningen med livet?  Vad finns bortom döden och stjärnorna? Mitt studierum var biblioteket, där jag i böckernas värld fann likasinnade och fick också bekräftelse på mina egna upplevelser.
Min medialitet och synska förmåga var en lykta som lyste upp mig och min väg igenom dimman av en dysfunktionell familj och vuxenvärld, jag förlorade aldrig sikten.

Spontana minnen av tidigare existenser och stark dragning till Naturfolkens, speciellt de Röda folkets livsfilosofi ledde min väg in på den Shamanska vägen, där jag fann kartan och kompassen till att bli en hel människa.

Vandringen i medicinhjulet har flätat samman, läkt och helat mitt väsen, då jag fick konfrontera mina ”skuggor” och rädslor och istället göra dom till mina bundsförvanter. Genom hela mitt liv har jag blivit kallad ”häxa” på både gott och ont, vilket fick mig att söka ordets sanna betydelse. Idag vet jag att ”häxan” är Nordens motsvarighet till vad andra kulturer kallar Shaman, Medicinkvinna osv.

I detta utforskande fann jag Gudinnan, detta feminina väsen som jag alltid känt närvarande i naturen. Moder Jord kallade på mig och jag kom hem! Denna ”hemkomst” till mig själv tog mig vidare till England, till Glastonbury och Avalon – Prästinnornas ö. Där har jag de senaste tolv åren hämtat ”hem” mig själv ytterligare. Jag har vandrat på Lady of Avalons mjuka kullar och lärt känna Hennes olika ”ansikten”. Jag minns en tid då vi levde i enighet med Moder Jord gudinnans cykler och magi. Efter tre års utbildning för Kathy Jones till Priestess of Avalon samt för Katinka Soetens till Priestess of Rhiannon - Kärlekens och Sexualitetens Gudinna. Resan fortsätter och jag har jag satt ner staven i vårt land – Hels land, där jag öppnat ett systertempel till Glastonbury Goddess Temple.

Här fortsätter ”Vägen och Vandringen i att återupptäcka och väcka” de gamla stigarna som har lett mig till Gudinnan HEL – vår äldsta Moder Gudinna i Norden.

Mitt kall och min drivkraft är att skapa förståelse hur den his-storiska (his story!) vrångbilden av det feminina har skapat den obalans och våldtäkt vi åsamkar vår Moder Jord och hennes barn. Vi måste förstå vår historia och våra rötter för att växa mot ljuset.
Gudinnan ropar på sina Barn att återvända till Henne, och vi kan alla välja att vara en del av lösningen och helandet på denna jord, och vi måste börja med oss själva! 

Gudinnetemplet - Eldsvan